Politică de confidențialitate

Preambul:

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care va fi aplicat în legislația tuturor statelor Uniunii Europene. Ne dorim să fiți informat clar și concret asupra reglementărilor pe care acesta le aduce. Și pentru acestea vă rugăm să consultați link-ul oficial https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ro

Cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation), denumit în cele ce urmează GDPR, Regulamentul întărește vechea legislație și o uniformizează la nivelul țărilor din UE.

Pentru orice fel de solicitare sau informare cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost prelucrate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE vă rog să trimiteți o solicitare la office@societate-diabet.ro și concomitent la protectia-datelor@societate-diabet.ro

Stimate membru/participant/colaborator/partener și/sau vizitator ale website-ului apartinând ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE.

Încrederea dumneavoastră în evenimentele pe care le organizăm și proiectele în care suntem implicați inclusiv în platformele noastre on-line, reprezintă preocupare și responsabilitate pentru noi.

Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vă respectăm intimitatea și viața personală.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document atunci când vă exprimați consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal de către ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE.

Prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal descrie practicile noastre privind colectarea, procesarea, utilizarea și transferul datelor comunicate direct asociației noastre (primite de la dumneavoastră ca membru al asociației și/sau în calitate de persoană vizată în cadrul evenimentelor la care ați participat sau pe website-urile noastre). ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE va prelucra și date primite indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale sau culese din surse publice.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE este constituită ca societate profesională civilă română, neguvernamentală, de drept privat, apolitică, filantropică, independentă de orice organizație de stat sau privată, cu personalitate juridică.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE este inființată prin voința membrilor fondatori. Este constituită, organizată și iși desfășoară activitatea în conformitate cu Ordonanța de Urgență Nr. 26/2000 publicată în Monitorul Oficial Nr. 39/31.01.2000 și în concordanță cu statutul asociației.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE își are sediul în Institutului de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. Dr. N.C.Paulescu”, str. Ion Movilă nr. 5-7, Sectorul 2, București 020475.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE respectă confidenţialitatea tuturor membrilor/ partcipanților/colaboratorilor/partenerilor precum şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor deținute de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de bună voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate pe site-urile aparținând asociației, respectiv formularul de contact online, formular înregistrare la eveniment, prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), formular de înscriere în societate, diferite formulare de comandă, formulare de contact sau orice formular în funcție de specificul acestuia.

Utilizarea acestui website aparținând ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE precum și al oricărui alt site aparținând ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE de către dumneavoastră se supune prezentei Politici de Confidențialitate și Protecție a Datelor cu caracter personal disponibilă pe website-ul nostru.

Dacă NU sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi, NU utilizaţi  oricare dintre website-urile noastre sau NU ne furnizaţi datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite înscrieri pentru participare la evenimente sau orice altă înscriere/participare să fie condiţionată de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE nu va prelucra datele dumneavoastră personale decat în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de protecție a datelor cu caracter personal și confidențialitate.

Ce date cu caracter personal prelucrează ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Pentru a accesa website-ul ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, respectiv www.societate-diabet.ro, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal

În contextul desfășurării obiectului și scopului ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE vom prelucra printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon mobil, e-mail, studii, experiență profesională, vechime în muncă, profesie, specialitate, abilități, adresa IP, loc de muncă, cod numeric personal (doar în situații punctuale unde această dată este necesară), etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE , exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

 • Membrii ai ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE și posibili viitori membrii ai ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE;
 • Participanti/colaboratori/parteneri la evenimente și potențiali participanți evenimente/vizitatori website-uri aparținând ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE /jurnaliști;
 • Clienții persoane fizice ai ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE (actuali, foști sau potențiali), reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, candidații care aplică pentru diferite poziții din cadrul companiei;
 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a participa la proiectele și/sau evenimentele organizate de către sau prin intermediul ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE sau pentru a vă putea înscrie în cadrul asociației, vă putem solicita date cu caracter personal necesare acestora, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării acestor participări/înscrieri sau a unor părți dintre acestea.

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări cu privire la proiectele oferite de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE conform obiectului si scopului asociației.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

–   Conform activităților aferente desfășurări scopului și obiectivelor asociației;

 • Derularea a diverse activități ale ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE;
 • oferirea de burse din partea ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • Activități de audit și control;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Participare sau posibila participare la evenimentele organizate sau derulate prin ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE;
 • Invitarea la diferite proiecte/evenimente ale asociației;
 • Informarea despre platformele asociației;
 • Invitații și informări către reprezentanții mass-media legate de proiectele derulate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE;
 • Invitații și informari către diverse autorități publice și reprezentanți ai autorităților publice în legătură cu proiecte derulate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți, cu excepția celor prezentați mai jos, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior. În legătura cu evenimentele organizate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE datele dumneavoastră personale pot fi dezvăluite și transferate către societatea ce organizează logistica respectivului eveniment, de asemenea, asociația poate dezvălui și transfera datele dumneavostră către o terță parte cu care are încheiat un contract de prestări servicii în vederea furnizării de servicii pentru asociație care au legatura și cu transmiterea de informații către dumneavoastră. Pentru a realiza anumite proiecte, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL. În cazul transferulului datelor către alt operator, vă asigurăm că prelucrările efectuate de terți au scopuri similare cu prelucrarea inițială.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi

 • Reprezentanții/imputerniciții/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii, locatori, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice;
 • Pentru a realiza anumite proiecte, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către SC SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL (societatea ce administrează și site-ul societate-diabet.ro).

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești,

–   în cazul evenimentelor organizate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE pentru terți datele participanților pot fi transmise către terțul respectiv, bineînțeles cu consimțământul dumneavoastră expres și anterior transmiterii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE,  în scop de marketing, doar cu consimțământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dumneavoastră stabilite de legislație și specificate în prezentul document.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter persoanal să înceteze a mai fi prelucrate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE  în acest scop, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricarei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relația cu ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere (cu excepția situației în care ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE  pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE și/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile aparținând ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE sau prin alte mijloace. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastră. Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare

În eventualitatea în cazul plăților efectuate cu cardul, comercializarea produselor  se va efectua prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relatia cu ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE. În vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE vor garanta legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.

Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică națională și UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.  Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe baza de consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE  să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazurilor în care ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

 

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE constituie elemente determinante pentru participarea și înscrierea la evenimentele organizate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, sau înscrierea în cadrul Societattii sau în cadrul proiectelor asociației.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE poate:

 • fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentu luarea măsurilor solicitate;
 • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: office@societate-diabet și concomitent la protectia-datelor@societate-diabet.ro

 ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE București, str. Ion Movila nr. 5-7, Sectorul 2, Bucuresti 020475.

ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea participarii și înscrierii la evenimentele organizate de ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, sau înscrierea în cadrul Societattii sau în cadrul proiectelor asociației, și/sau prin bifarea unor casete dedicate pe website-urile asociației, dumneavoastră ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștință, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile specificate în prezentul document, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

– faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și  în prezentul document va fi efectuată pentru scop de marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare produse, promovare evenimente, desfășurare campanii promoționale, concursuri, fidelizare, transmitere newsleterre (buletine informative), efectuarea de comunicări pentru activitățile ASOCIAȚIEI SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE, pentru posibila participare la evenimentele și proiectele asociației,  în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber si informat;

– faptul că ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE DIABET, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în masura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.